You are here

Alika

Last updated:
27.12.2021

Insecticide

Authorisation Number: 
JIRP.E/0121/023
Composition: 
Activity Group: 
IRAC
Kumpulan 4A
Kumpulan 3A
(Pengurusan Rintangan)
Formulation: 
Campuran Ampaian Kapsul Dan Pekatan Ampaian (ZC)

Alika ZC ialah sejenis racun serangga yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut yang mengandungi 2 jenis perawis aktif daripada kumpulan ‘‘neonicotinoid’ (IRAC 4A) dan kumpulan ‘pyrethroid’ (IRAC 3A).

Kadar Penggunaan

TanamanSerangga PerosakKadar RacunIsi Padu Semburan SehektarPHI
10 Liter AirSehektar
Padi
Pianggang
(Leptocorisa oratorius)
5 ml100 ml200 liter28 hari
Cili
Ulat Kuntum
(Helicoverpa armigera)
Lalat Putih
(Bemisia tabaci)
8 ml520 ml650 liter7 hari
Terung
Lalat Putih
(Bemisia tabaci)
Lelompat Daun
(Empoasca fabae)
7 hari
Bendi
Lelompat Daun
(Empoasca fabae)
Ulat Ratus
(Spodoptera litura)
Kepinding Bendi
(Dysdercus cingulatus)
14 hari
Sawi
Kabuh Lenting
(Phyllotreta vittata)
5 ml325 ml7 hari
Kacang Panjang
Lelompat Daun
(Empoasca fabae)
Kutu Trip
(Megalurothrips usitatus)
Ulat Pengorek Lenggai
(Maruca vitrata)
8 ml*480 - 800 ml*600 - 1000 liter7 hari
Tomato
Lalat Putih
(Bemisia tabaci)
*640 - 700 ml*800 - 875 liter3 hari
Teh
Lelompat Daun (Empoasca vitis)
Kepinding Nyamuk
(Helopeltis theobromae)
*5 - 10 ml*150 - 500 ml*300 - 500 liter21 hari

 

TanamanSerangga PerosakKadar RacunIsi Padu Semburan SehektarPHI
10 Liter AirSehektar
Sawit (berumur kurang daripada 2 tahun)
Kumbang Tanduk
(Oryctes rhinoceros)
15 ml**23 - 45 ml**15 - 30 liter-
20 ml**30 - 60 ml
Ulat Bungkus 
(Metisa plana & Cremastopsyche pendula
5 ml**68 - 100ml*135 - 200 liter

 

TanamanSerangga PerosakKadar RacunIsi Padu Semburan SehektarPenggunaanPHI
10 Liter AirSehektar
Lada Hitam
Kumbang Belalai
(Lophobaris piperis)
Kepinding
(Diconocoris hewetti)
Kepinding
(Dasynus piperis)
Teritip
(Unaspis citri)
Ulat Beluncas
(Parasa indetermina)
6 ml600 ml1000 liter
Mula menyembur Alika ZC pada peringkat pembentukan
buah dengan 3 kali semburan maksimum dan ulangi semburan selang 30 hari.
12 hari

 

 

Aturan Penggunaan:
• * Penyemburan racun dilakukan mengikut peringkat tumbesaran tanaman pokok.
• ** Gunakan kadar rendah jika sedikit serangan dan kadar tinggi jika serangan teruk.

 

Panduan Membancuh:
Disyor menggunakan alat penyembur galas bernozel jenis 'hollow cone' saiz 5/64” bagi cili, terung, bendi dan sawi, penyembur galas bernozel 'adjustable solid cone' bagi sawit, tomato dan kacang panjang, gunakan alat penyembur kabus bagi padi dan sawit untuk kawalan ulat bungkus, penyembur galas dengan 'lense' 126 cm panjang bagi lada hitam. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan Alika ZC secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan Alika ZC di dalam tangki alat penyembur.

 

Panduan Menyembur:
Lakukan semburan apabila serangan mencapai tahap ambang tindakan (ATL). Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke permukaan atas dan bawah daun. Ulangi semburan selang 7 hari sekali, apabila perlu sahaja. Jangan guna melebihi 2 kali semburan semusim bagi padi ; 3 kali semburan semusim bagi kacang panjang dan sawi ; 3 kali semburan per "outbreak" untuk kawalan ulat bungkus bagi sawit ; 4-6 kali semburan semusim bagi tomato ; 6 kali semburan semusim bagi terung dan bendi ; 6-8 kali semburan setahun bagi teh ; 3 kali semburan bagi setiap satu “production cycle” lada hitam ; 10 kali semburan semusim bagi cili; 17-26 kali semburan setahun bagi sawit. Jika rawatan perlu diulangi, gunakan Alika ZC berselang-seli dengan racun serangga daripada kumpulan berlainan yang mempunyai cara tindakan berbeza.

 

whatsapp whatsapp