Karate

Last updated:

Insecticide

Nombor Kelulusan:
JIRP.E/0121/019
Komposisi:
2.8% w/w
Lambda-cyhalothrin
Pengurusan Rintangan:
IRAC
Kumpulan 3A
(Pengurusan Rintangan)
Formulasi:
Pekatan Teremulsi (EC)