Padi

Melihat adalah percaya

 

Penanam padi menghadapi banyak cabaran sepanjang satu musim. Kami berusaha untuk membangunkan penyelesaian terbaik untuk penanam meningkatkan hasil mereka dengan produk kami yang dipercayai. Pengenalan baru-baru ini produk racun serangga kami yang baru dilancarkan melindungi daripada perosak untuk lebih ketenangan fikiran. Produk bio-stimulan seperti Isabion juga menyokong pengurusan bersepadu penggalak untuk hasil yang dipertingkatkan di ladang padi.

Semak imbas produk kami untuk mengetahui sebab Syngenta adalah pilihan yang dipercayai untuk kebanyakan penanam padi.

APAKAH JAMINAN KUALITI TANAMAN PADI?

Tanaman padi merupakan tanaman terpenting di negara kita kerana daripada padi terhasillah beras yang menjadi makanan ruji rakyat Malaysia. Kegiatan penanaman padi secara kekal di Semenanjung Malaysia ini telah bermula sejak abad ke-10. Kawasan utama pengeluaran padi di Malaysia terletak di lapan kawasan jelapang padi seperti di Kedah, Perak, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Selangor.

Memandangkan padi merupakan sumber makanan yang penting, menjadi keperluan bagi memastikan kelestarian industri tanaman padi ini serta kelangsungan jangka panjang bekalan mencukupi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa cara bagi meningkatkan produktiviti tanaman padi dan hasil kualiti beras yang memberangsangkan:

Varieti Padi

Varieti padi yang terdapat di Malaysia berbeza dari segi pengeluaran, ketahanannya terhadap jangkitan penyakit dan serangga perosak serta tempoh kematangan. Varieti yang dilabel menggunakan dengan nama kod diusahakan oleh petani malah penggunaan varieti baharu seperti varieti hibrid dan benih padi yang sah akan dapat memberi hasil tanaman padi yang lebih baik.

Gred Padi

Penggredan padi berdasarkan kualiti, kelembapan dan kebersihan varieti padi yang berkenaan akan diselaraskan bagi menjamin harga yang berpatutan kepada pesawah padi. Penguatkuasaan pula akan diperkukuh untuk menjamin kualiti beras berdasarkan spesifikasi

gred bagi melindungi kepentingan pengguna.

Pemantauan Tanaman Padi

Bagi mengenal pasti lot padi agar bantuan dan khidmat nasihat dapat disalurkan segera kepada petani, pemantauan tanaman padi yang bermasalah dititikberatkan agar penanaman padi dapat memberi hasil pengeluaran yang lebih tinggi. Maklumat geografi dapat diberikan kepada pesawah tentang tanaman padi mereka serta memudahkan mereka dalam tadbir urus sawah padi. Sekiranya terdapat sebarang masalah, mereka dapat membuat tindakan lanjut segera 

Benih Padi Sah

Apa itu benih padi sah? Benih padi sah ialah benih yang dikawal pengeluarannya mengikut prosedur tertentu bagi memastikan tahap ketulenan genetik dan diperakui oleh agensi pengesah (Jabatan Pertanian) dan dikeluarkan oleh pengeluar swasta yang dilantik oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Benih padi sah ini menjamin mutu terbaik serta mencapai standard kualiti padi yang ditetapkan oleh negara. Benih padi sah ini juga mempunyai daya ketahanan terhadap serangan penyakit malah pada masa yang sama dapat mengurangkan risiko di luar jangka.

Penggunaan Racun yang Bersesuaian

Racun serangga dengan bahan aktif lambda-cyhalothrin seperti yang terdapat dalam produk keluaran Syngenta digunakan bagi mengelakkan tumbesaran larva-larva ulat pengorek batang yang menjadi salah satu ancaman terhadap pertumbuhan padi yang baik. Racun rumpai disembur bagi mengelakkan pembiakan ulat pengorek batang manakala rumpai yang tumbuh pada bahagian petak sawah perlu ditebas untuk mengelakkan ulat pengorek batang ini mendiami kawasan penanaman padi.

Elakkan Serangan Bena Perang yang Memudaratkan Tanaman

Salah satu kerisauan para petani dalam memastikan hasil tanaman tumbuh dengan baik adalah berhadapan dengan masalah serangga perosak. Bagi para petani, ‘musuh’ utama mereka adalah sejenis serangga perosak yang disebut sebagai bena perang atau nama saintifiknya, iaitu Nilaparvata lugens yang menyerang pokok-pokok padi. Bena perang ini pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu bersayap pendek dan panjang.

Serangan bena perang ini kebiasaannya berlaku pada peringkat semaian sehinggalah peringkat padi berbuah dengan menyasarkan pangkal rumpun padi di permukaan air yang akhirnya memberikan kesan buruk terhadap hasil tanaman padi seperti pengurangan hasil padi. Selain menggunakan racun serangga, kaedah yang boleh digunakan bagi mengurangkan pembiakan bena perang adalah pesawah perlu memastikan sawah sentiasa bebas dari pertumbuhan rumpai yang menjadi perumah bagi bena perang, pembakaran jerami secara terkawal dapat mengurangkan populasi bena perang, musuh semula jadi juga dapat membantu mengurangkan masalah ini. Antara musuh semula jadi bagi bena perang adalah seperti labah-labah, kutu tumbuhan, kumbang tanah dan kumbang kura-kura.  

Produk Berkaitan

Amistartop

Racun Kulat

Plenum

Racun Serangga

Alika

Racun Serangga

Match

Racun Serangga

Voliam Flexi

Racun Serangga

Chambi

Biostimulasi