Tentang Kami

Syngenta ialah syarikat sains tumbuhan terkemuka dunia yang komited untuk mempromosikan pertanian mampan melalui penyelidikan dan teknologi yang inovatif.

Syngenta Malaysia mempunyai 50 pekerja di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Fokus kami adalah untuk membina pengetahuan agonomi, memudahkan inovasi teknologi dan membolehkan penggunaan selamat aplikasi kimia pertanian.

Pendekatan Syngenta terhadap inovasi bertujuan untuk membantu petani menghadapi cabaran yang semakin meningkat termasuk perubahan iklim, hakisan tanah, kehilangan biodiversiti dan juga daripada perubahan citarasa makanan dan kebimbangan pengguna tentang cara ia dihasilkan.

Syngenta Malaysia bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan, seperti agensi kerajaan, komuniti & organisasi sosial dan akademia untuk mencari penyelesaian yang menangani cabaran alam sekitar, sosial dan ekonomi yang saling berkaitan ini.