You are here

Zyrox

Last updated:
06.04.2022

Solusi Professional

Racun Serangga

Composition: 
Activity Group: 
Kelas IV
Formulation: 
Umpan Berbutir (GB)

   ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan “diamide” yang bertindak secara sentuhan, pengingesan dan seterusnya menyebabkan serangga lumpuh dan berhenti makan.

Alat Penyembur Galas

Tempat PenggunaanPerosakKaedah RawatanKadar Racun / M²Cara Penggunaan
Kawasan
Luar
Bangunan
Lalat (Musca domestica)  Tabur

1-2 g
(Populasi
lalat
rendah)

2-4 g
(Populasi
lalat
tinggi)

Taburkan umpan

menggunakan peralatan menabur yang sesuai atau tabur secara terus dari bekas racun ke kawasan sasaran dengan rata. Elakkan meletakkan umpan dalam bentuk longgokan ke atas permukaan. Letakkan semula umpan
  
setiap 7 hari sehingga populasi lalat berada pada tahap yang boleh diterima.  
Kawasan
Perumahan,
Komersil,
Bangunan
Awam dan
Kawasan
Pengendalian
Makanan
Lalat (Musca domestica) Digunakan di dalam bekas umpan1-2 g (Populasi lalat rendah)  2-4 g (Populasi lalat tinggi) Gunakan bekas umpan komersial yang direka untuk meletak umpan berbutir. Tambah stesen umpan sehingga populasi lalat berada pada tahap yang boleh diterima di kawasan sasaran.

Peringatan:

  • Untuk kaedah rawatan secara tabur, jangan gunakan umpan  melebihi 10 g/m² setahun.
  • Jika digunakan diluar bangunan, jangan gunakan umpan ketika hujan.
     

Panduan Penggunaan Di Tempat Penyediaan Makanan:
Bekas umpan hendaklah digunakan apabila menggunakan umpan  di dalam kawasan penyediaan/pengendalian makanan termasuk kawasan seperti tempat penerimaan, penyimpanan, pembungkusan, stor sisa makanan dan sistem pemprosesan tertutup (pemprosesan bahan mentah, tenusu, sirap, minyak yang boleh dimakan, dan lain-lain). Ini termasuk kawasan di mana makanan dihidang/terdedah atau dapur yang sedang digunakan.   

 

BACA LABEL SEBELUM GUNA 

JIRP.E/0122/028

whatsapp whatsapp