You are here

Optigard Ant Gel Bait

Last updated:
06.04.2022

Solusi Professional

Racun Serangga

Composition: 
Activity Group: 
Kelas IV
Formulation: 
Gel

  ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan ‘neonicotinoid’ yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut.    adalah formulasi gel sedia-guna untuk kawalan semut di kawasan komersil, industri dan perumahan.

Alat Penyembur Galas

Kawasan / TempatSerangga PerosakTahap SeranganKadar Racun
Kawasan terlindung, retakan dan celah dan setiap sudut ruang dinding, almari, bawah sinki dan kawasan di mana semut aktif membiak.Semut (Paratrechina longicornis, Tapinoma indicum, Camponotus compressus) Rendah1 dot / meter² kawasan rawatan
Tinggi3 dot / meter² kawasan rawatan
1 dot adalah bersamaan 1 gram produk.
Lakukan pemeriksaan ulangan selang 14 hari dan tempatkan gel sekali lagi jika perlu.

 

Panduan Menggunakan Gel:
Tempatkan gel di celah dan retakan bangunan, lubang, stor dan kawasan terselindung di mana ia merupakan tempat semut aktif membiak. Ulangi tempatkan gel, apabila serangan perosak masih berkekalan. Selepas itu, kekerapan meletakkan gel boleh dikurangkan untuk menjaga populasi serangga pada tahap yang boleh diterima. Jangan sembur racun serangga lain ke atas gel kerana ia menyebabkan gel menjadi penghalau kepada semut. Jangan tempatkan gel pada / berhampiran dengan makanan / tempat penyediaan makanan termasuk makanan binatang.

 

 

BACA LABEL SEBELUM GUNA 

JIRP.E/0122/023

whatsapp whatsapp