You are here

Advion CockroachGelBait

Last updated:
06.04.2022

Solusi Professional

Racun Serangga

Composition: 
Activity Group: 
Kelas IV
Formulation: 
Gel

    ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan ‘oxadiazine’ yang bertindak secara sentuhan dan pengisapan.

Alat Penyembur Galas

Tempat PenggunaanPerosakKadar RacunCatatan
Kawasan Perumahan, Komersil dan Bangunan Awam

Lipas German
(Blattella germanica)

Lipas Amerika
(Periplaneta americana)

Pasangkan umpan   pada sekurang-kurangnya 2 tempat dalam lingkungan keluasan 1 m². Tambahkan bilangan pemasangan umpan sehingga ke 5 tempat dalam
lingkungan keluasan 1 m² jika terdapat banyak serangan atau Lipas Amerika menjadi perosak utama. Saiz umpan disyorkan pada anggaran diameter 5 mm (0.1 g) untuk satu tempat.
Kawasan yang diserang hendaklah diperiksa dengan teliti bagi memastikan keseluruhan tahap serangan, tempat perlindungan lipas serta tempat pemasangan umpan yang paling sesuai. Cara aplikasi dengan bilangan umpan yang banyak dalam kuantiti yang kecil adalah lebih berkesan daripada 1 atau 2 umpan dalam kuantiti yang besar.
Terdapat aplikasi dalam rumah atau bangunan termasuk rekahan dan retakan pada dinding atau lantai, belakang atau di bawah peralatan, bawah meja di dalam bingkai meja atau perabot, sekitar sinki, kawasan pungutan sampah, loteng serta retakan dan rekahan
di dalam almari.
Umpan yang diletak hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa untuk memastikan ianya dimakan atau mendapat tarikan dan
digantikan semula jika perlu.
Serangan biasa memerlukan hanya ½ tiub (15 gram)  manakala serangan yang banyak dalam struktur bangunan yang besar memerlukan beberapa tiub gel.

 

 

BACA LABEL SEBELUM GUNA 

JIRP.E/0122/031

whatsapp whatsapp