You are here

Icon 2.8EC

Last updated:
06.04.2022

Solusi Professional

Racun Serangga

Composition: 
Activity Group: 
Kelas III
Formulation: 
Pekatan Teremulsi (EC)

  ialah sejenis racun serangga yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan ‘pyrethroids’ yang bertindak secara sentuhan dan keracunan perut. Ia sesuai digunakan bagi mengawal nyamuk, lalat, semut dan lipas di luar dan di dalam bangunan serta kawasan perumahan.

Alat Penyembur Galas

Kawasan RawatanSerangga PerosakKadarCatatan
Campuran RacunIsi Padu Semburan
1) Semburan 'Residual' 
luar dan dalam 
bangunan dengan 
menggunakan alat 
penyembur tekanan 
(compression sprayer) .
Nyamuk (Anopheles maculatus,
Anopheles letifer, Anopheles dirus,
Anopheles sundaicus, 
Anopheles campestris,
Anopheles balabacensis,
Anopheles flavirostris),
 
Lalat (Musca domestica),
 
Semut (Componotus saundersi),
 
Lipas (Blattella germanica)
20 ml / liter air40 ml / meter
persegi
Sembur pada 
permukaan lantai 
dan dinding di 
mana serangga 
sering berkeliaran 
serta rekahan/ 
lubang tempat 
pembiakan atau
persembunyian.
2) Semburan Ruang  
a) Pengabutan Therma
- Mesin Tangan
- Mesin berkenderaan
Nyamuk (Anopheles maculatus,
Anopheles letifer, Anopheles dirus,
Anopheles sundaicus,
Anopheles campestris, 
Anopheles balabacensis,
Anopheles flavirostris,
Aedes albopictus, Aedes aegypti),
 
Lalat (Musca domestica)
20 - 40 ml / liter
minyak tanah
atau diesel
2 liter / hektar
Gunakan kadar 
racun yang tinggi 
jika populasi 
serangga perosak 
adalah tinggi.
b) Pengabutan Sejuk
 - Penyemburan
isi padu ultra 
rendah (ULV)
8 - 16 ml / liter
minyak tanah
atau diesel
5 liter / hektar
80 - 160 ml / liter
air atau diesel
0.5 liter / hektar
3) Semburan Biasa
(Penyembur Galas)
Jejentik (Anopheles campestris,
Anopheles maculatus,
Anopheles letifer, Anopheles dirus,
Anopheles sundaicus,
Anopheles campestris,
Anopheles balabacensis,
Anopheles flavirostris)
4 ml/ liter air 100 liter / hektarSembur pada 
kawasan 
bertakung air.

 

Panduan Membancuh:

Disyor menggunakan mesin ULV, mesin pengabutan terma dan alat penyembur galas. Isikan tangki setengah penuh dengan air/diesel, campurkan  secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya, tambah baki air/diesel yang diperlukan. Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi daripada yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan  di dalam tangki alat penyembur.

 

Panduan Menyembur:

Untuk kesan yang baik, rawatan hendaklah dibuat pada waktu terbit fajar atau senja di mana suhu di sekeliling tidak melebihi 30˚C dan angin tidak bertiup kencang. Untuk kawalan jangkamasa panjang, semburan racun serangga hendaklah dijalankan bersama dengan kebersihan kawasan pembiakan melalui pemungutan sampah dan mengurangkan tempat pembiakan serangga. Semburan hendaklah dibuat pada 5 - 10 hari sekali pada peringkat permulaan. Selepas itu, kekerapan semburan boleh dikurangkan untuk menjaga populasi serangga pada tahap yang boleh diterima. Jangan sembur pada/ berhampiran dengan makanan/ tempat penyediaan makanan termasuk makanan binatang.

 

BACA LABEL SEBELUM GUNA 

JIRP.E/0122/029

whatsapp whatsapp