Score

Last updated:

Fungicide

Racun Kulat

Nombor Kelulusan:
JIRP.E/1220/589
Komposisi:
250 g/L
Difenoconazole
Pengurusan Rintangan:
FRAC
Kumpulan 3
(Pengurusan Rintangan)
Formulasi:
Pekatan Teremulsi (EC)