Ridomil

Last updated:

Fungicide

Racun Kulat

Nombor Kelulusan:
JIRP.E/0221/109
Komposisi:
480 g/L
Metalaxyl-M
Pengurusan Rintangan:
FRAC
Kumpulan A1
(Pengurusan Rintangan)
Formulasi:
Pekatan Larut Air (SL)