Solito

Last updated:

Herbicide

Racun Rumpai

Komposisi:
28.65% w/w
Pretilachlor
1.91% w/w
Pyribenzoxim
Pengurusan Rintangan:
HRAC
Kumpulan K3
Kumpulan B
(Pengurusan Rintangan)
Formulasi:
Pekatan Teremulsi (EC)