You are here

Pasukan Jualan Syngenta

Pasukan Jualan kami terdiri daripada orang yang bersemangat, bermotivasi dan inovatif yang mempunyai pengalaman hebat dalam bidang mereka dan berpengetahuan tinggi dalam hal penyelesaian perlindungan tanaman dan pengetahuan benih.

Pasukan Jualan Utara

Pengurus Jualan Wilayah

Pengurus Jualan Kawasan (Padi)

Pasukan Jualan Pusat

Pengurus Jualan Wilayah

Pengurus Jualan Kawasan

Pasukan Jualan Pantai Timur

Pengurus Jualan Kawasan

Pasukan Jualan Selatan

Pengurus Jualan Kawasan

Pasukan Jualan Malaysia Timur

Pengurus Jualan Kawasan

whatsapp whatsapp