Pasukan Jualan Syngenta

Pasukan Jualan kami terdiri daripada orang yang bersemangat, bermotivasi dan inovatif yang mempunyai pengalaman hebat dalam bidang mereka dan berpengetahuan tinggi dalam hal penyelesaian perlindungan tanaman dan pengetahuan benih.

Pengurus Jualan Wilayah

Koh Pei Yuan MYSA

Pengurus Jualan Kawasan

Lim Zi Keong MYSA

Pengurus Jualan Kawasan

Md Yatim Roselee MYSA

Pengurus Jualan Kawasan

CHIN YIH JIUN MYSA