Nilai Kami

1. Keghairahan untuk Pelanggan

Kerana kami memahami keperluan pelanggan, kami menawarkan produk, perkhidmatan dan penyelesaian yang dihargai oleh pelanggan. Kami juga memberi perkhidmatan kepada petani dan membantu mereka membina perkongsian yang berharga.

passion for customer

2. Pandangan Panjang

Kami melabur dan berinovasi untuk jangka masa panjang. Apa yang kami lakukan hari ini mengukuhkan Syngenta dan rantaian bekalan makanan untuk hari esok - sama ada dari segi ekonomi, alam sekitar atau sosial. Kami juga membina perkongsian yang bermanfaat dan berpanjangan.

3. Pertumbuhan untuk Semua

Kami berkongsi nilai yang kami cipta dengan pekerja, pelanggan, komuniti dan rakan kongsi rantaian makanan kami. Produktiviti kami membiayai pelaburan kami dalam pertumbuhan semua orang.

4. Perlaksanaan Bertekad

Kami memperoleh muhibah dengan menunaikan komitmen kami. Kami berdisiplin, boleh dipercayai dan bertanggungjawab, memastikan proses kami mudah dan fokus. Kami juga menghargai kerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

determined execution

5. Betapa Pentingnya

Kami menghargai ketelusan, kepelbagaian dan keterangkuman. Kami sentiasa berusaha untuk kaedah yang lebih baik sambil mengekalkan etika, keselamatan dan pematuhan kawal selia sebagai teras operasi kami.

how matters