You are here

Stewardship

Pengendalian racun perosak secara selamat dan berkesan atau Stewardhsip memainkan peranan penting dalam memastikan penggunaan racun mahluk perosak dikendali secara berhemah, selamat dan berkesan. Marilah kita memahami serta mematuhi Lima Aturan Emas sebelum, semasa dan selepas penyemburan racun.

  1. Utamakan keselamatan setiap masa
  2. Baca dan fahami label produk sebelum guna
  3. Amalkan kebersihan diri yang baik
  4. Jaga dan selenggara alat penyembur
  5. Gunakan pekatan dan peralatan pelindung diri (PPE) yang bersesuaian.

 

5 aturan emas

 

spraying period

equipment for spraying spray volume